Pregnancy

Full monitoring

The smart 4D echograph is for a better image and a complete diagnosis!

For the first time in Bulgaria, Saint Lazar Ltd. – Sofia, offers an unique monitoring of the pregnancy. See you baby for real with the new ultrasound apparatus Volusion E6.

Volusion E6 is an echography apparatus of the newest generation of General Electric – Kretz. The creators of the 4D technology in the ultrasound scanning present to the doctors all over the world their new invention – ultrasound “smart” systems of a new generation. High-definition imaging, an innovative software and hardware, and platforms from the “E” series have been successfully combined.

Volusion E6 insures a more broad examination, with a detailed monitoring of the pregnancy, as well as an early stage diagnosis. The 4D imaging, combined with new technology for detailed observation is very effective even when there are difficulties with scanning through, anomalies of the fetus, a fetal heart, strongly improper structures, as well as 4D interventional procedures.

A team of specialists for the monitoring of the pregnancy, which is available 24 hours, performs 12 to 16 procedures.

Stages of pregnancy tracking with Voluson E6:

 

First examination

 • Determining the pregnancy – bimanual examination, ultrasound examination and immunological test for pregnancy.

Up to 12th gestational week

4D ultrasound examination on every 2 weeks to determine the fetus growth and cardiac activity. This comes highly recommended, because the first 3 months are considered high risk period for the pregnancy.

The first laboratory tests are done when the embryo’s cardio activity is determined. Those include:

 • Blood type
 • Complete blood count
 • Glucose and proteins
 • Creatinine (for kidney functions)
 • Liver enzymes
 • Wasserman and AIDS tests

12th - 13th gestational week   

 • Full examinations to determine the condition of the cervix, and to prevent complications, which may lead to miscarriage.
 • Microbiological tests
 • Vaginal Papanikolau smear and colposcopy (anticancer prophylaxis of the cervix)
 • Consultation for parental diagnosis, introducing the patient to different methods of diagnosis and the most common types of anomalies of the fetus.
 • 4D ultrasound examination for fetal morphology

17th - 18th gestational week

 • 4D ultrasound examination for fetal morphology – detailed examination of the fetus and its annexes for early signs of anomalies.

22nd – 24th gestational week  

 • Cardio examination of the patient (ECG)
 • 4D ultrasound examination
 • Vaginal microbiology
 • Full range of laboratory tests

27th - 28th gestational week

 • 4D ultrasound examination
 • Non-stress test
 • Doppler

32nd – 33rd gestational week

 • 4D ultrasound examination + fetal morphology
 • Non-stress test
 • Doppler
 • Laboratory tests, containing data for the factors of coagulation

35th – 39th gestational week

 • Non-stress test (weekly)
 • 4D ultrasound examination and Doppler (if needed)
 • Gynecological examination (if needed)

Optimized monitoring

Includes 4 consecutive, complex examinations and all the relevant tests in the following stages of pregnancy:

10th - 12th gestational week:

 • Gynecological examination
 • Vaginal microbiology
 • Ultrasound examination
 • Complete blood count and urine tests

18th – 22nd gestational week

 • Gynecological examination   
 • Ultrasound examination and parental diagnosis for anomalies
 • Microbiological urine smear

28th - 32nd gestational week

 • Ultrasound examination
 • Doppler of the umbilical artery
 • Non-stress test of the fetus
 • Vaginal smear

35th - 37th gestational week

 • Gynecological examination
 • Non-stress test
 • Ultrasound examination
 • Doppler
 • Complete blood count and urine tests
 • Hemostaseology test

Акушерски кабинет Зебра

Когато вече сте установила, че сте бременна трябва да вземете решение кой и къде ще наблюдава вашата бременност.

В България изборът е сведен до две възможности- при акушер-гинеколог по здравна каса или на частна практика.

От началото на тази година в София съществува още една възможност- наблюдение на нормална бременност от акушерка в новооткритото Акушерско звено в болница "Свети Лазар".

Акушерската консултация една  нова възможност с индивидуален подход в наблюдението на нормално протичаща бременност. Освен рутините прегледи и изследвания чисто по женски може да разисквате различни проблеми свързани с вашата бременност. 

В Акушерското звено една акушерска консултация продължава 40-60 минути.Акушерката ще се запознае подробно с вашето здравословно състояние, начина ви на живот, хранителни навици, спорт, любими занимания.Ще отдели специално време и внимание на всички ваши притеснения съпътстващи една бременност, оплаквания, страхове породени от разказите на други жени или от прочетеното в интернет.Ще ви помогне да направите своя избор за мястото и начина на подготовка за раждането и последващите грижи за бебето. Ще обсъдите вашият план за раждане, мястото и начинът на раждане.

Акушерката е квалифициран специалист,който е добре запознат с нормално протичащата бременности е добре подготвена да отличи нормалното от патологията .

При възникнали проблеми или усложнение  с бременността  ще ви насочи към акушер-гинеколог.Всички специализирани изследвания -Ултразвук, фетална молфология ,генетични изследвания се извършват от специалист акушер-гинеколог.

Възможностите за акушерска консултация в Акушерко звено в болница "Свети Лазар "за няколко:

    1. Може да изберете пълен пакет за наблюдение,който включва 12 посещения.В тези посещения са включени рутините изследвания на кръвни показатели, урина, кръвно налягане, измерване на тегло, хранителен режим, проследяване на детски сърдечни тонове на мониторен запис, изготвяне на индивидуален план на раждане.По този начин вие взаимно се опознавате с акушерката и изграждате  доверие, което е предпоставка за добро протичане не само на бременността ,но и раждането да е спокойно и безопасно.  Индивидуалният подход е реалност и може за обсъдите раждането в Индивидуална родилна зала където ще бъдете съпроводена през цялото време от акушерката, която е наблюдавала вашата бременност. Подкрепа съобразена с вашите желания, разбирания и чувства .

   2. Индивидуални посещения включващи проследяване на задължителните показатели съответстващи на срока на бременността. Може да изготвите своя личен план за раждане и на да направите своя избор за това къде да родите, с кого да родите и как да родите.

   3. Посещение в последния месец от бременността свързани с проследяване на детски сърдечни тонове ,. Ако възможностите,които предоставя Индивидуаната родилна заласъвпадат с вашите желания за нормално  раждане без намеса в естествения ход на родовия процес ще изготвим ваш личен план за раждане с акушерката, която ще бъде с вас през целият период на раждането и след това.Подкрепата ще продължи и след раждането при кърменето и първите грижи за бебето.

      Много често изборът ви за това къде да родите е съобразен с мнението на ваши близки за практиката в дадена болница или зависи от местоработата на лекаря, на който сте се доверили.Често в този случай водещата фигура в родовия процес е лекаря.

     В Акушерското звено водещата в процеса на раждането сте вие-раждащата жена.Акушерката е с вас през цялото време като подкрепата, която ще получите е свързана основно с осигуряване на емоционален комфорт, благоприятна среда по време на раждането, за да може да се чувствате сигурна ,че сте чута и разбрана.Да ви помогне да се чувствате специална, да е уверена във възможностите на вашето тяло,защото тя познава езика на тялото ,на жестовете, на изражението на лицето ,на звуците.Акушерката ви познава и разбира, което значително ще допринесе за едно нормално запомнящо с позитивни чувства раждане!

Вижте подробна информация

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK