Стволови клетки

За нас

Д-р Лидия Гърчева

Първата официално акредитирана банка за стволови клетки у нас - “Св. Лазар”, е създадена през 2005 г., за да даде възможност на българските семейства да защитят бъдещето на своите деца, възползвайки се от едно от най-значимите постижения на съвременната медицина.

Като пионер в рутинното събиране, обработка, замразяване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България, “Св. Лазар” е оборудвана изцяло според утвърдените световни стандарти и разполага с екип от изключителни професионалисти. Ръководител на лабораторията и криобанката е д-р Лидия Гърчева, която придобива специализации по обработка и замразяване на стволови клетки в Париж, Берлин, Хановер и Рим, а през 1997 г. участва в екипа, извършил първата костно-мозъчна трансплантация в България. Д-р Гърчева е и национален консултант в изготвянето на стандартите за Агенцията по Трансплантация.

От откриването си преди 6 години досега “Св. Лазар” е предпочетена от над 1300 български семейства като най-добрата и сигурна банка, в която да съхранят стволовите клетки на своите деца. Анализът на събраните през годините данни показва, че има защо - обемът на пробите, процентът стволови клетки и регистрираният виталитет след обработката им от екипа на “Св. Лазар” са напълно идентични с резултатите на водещите клетъчни банки в Европа и САЩ.

Натрупаният опит и увереността в качеството на извършваните процедури доведоха до разширяване на дейността и до откриване на втора банка за стоволови клетки “Св. Лазар” в Македония, която функционира успешно вече 2 години.

Защо в Свети Лазар

Опит

“Св. Лазар” е първата официално акредитирана банка за извличане, обработване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България. Екипът ни се състои от утвърдени специалисти с дългогодишна практика и модерно мислене, които се стремят към поддържането на най-високи стандарти и непрекъснато обновяване на използваните технологии.

Качество

Всички изследвания и процедури, свързани със съхраняването на стволовите клетки, се извършват от нашия екип в нашите лаборатории. Апаратурата и консумативите, които използваме, са на утвърдени световни производители. Това гарантира максимален контрол, прецизност и качество на услугата.

 

Надеждност

Фактът, че “Св. Лазар” се намира на територията на България, ни позволява да намалим значително времето между събирането на кръвта от пъпната връв и замразяването на стволовите клетки, което е от изключителна важност за запазването на тяхната жизненост. По този начин успяваме да запазим 100% клетъчен виталитет в над 95% от пробите, съхранявани при нас - гаранция за по-добър резултат при бъдещо приложение на материала.

Достъпност

Във всеки един момент нашите клиенти могат да изискат текуща информация за стволовите клетки на своето дете или да посетят “Св. Лазар” и лично да се убедят в условията на съхранение. Вратите ни са отворени и за всички бъдещи родители, които искат да се запознаят с процедурата и да получат подробна информация от нашите специалисти.

 

Мобилност

Банка “Св. Лазар” е оборудвана с високотехнологични транспортни съдове, които ни дават възможност при необходимост да доставим пробите на нашите клиенти до всяка една болница по света. Последното транспортиране беше успешно осъществено до Duke University Hospital в Северна Каролина, САЩ.

Контрол

Дейността ни се контролира от всички компетентни държавни институции. Банка за стволови клетки “Св. Лазар” притежава разрешение за дейност от МЗ № СБ 321/27.12.2010 г., акредитация от МЗ № RD 01-407/12.06.2009 г. и удостоверение от Изпълнителната Агенция по Трансплантация № 30/23.12.2010 г.

 

 

Лаборатория и криобанка

Цялата апаратурата в лабораторията и банката на “Св. Лазар” е на американската компания THERMO Scientific, която е най-големият и авторитетен производител в бранша. Всички проби се съхраняват в криоконтейнери с течен азот при постоянна температура от -196°С, гарантирана със сигнални алармени системи на 3 нива.

“Св. Лазар” разполага и с аварийна система за собствено електрическо захранване. Въпреки че не e необходим за самото криосъхранение, почти всички контролни, аварийни и оперативни системи работят на ток и липсата на подобен “резервен вариант” би поставила под сериозно съмнение отговорността и сигурността при дълготрайно съхранение.

Какво представляват стволовите клетки

Стволови клетки под микроскоп

Стволовите клетки са основополагащи в изграждането на човешкия организъм. Те притежават удивителната способност да се възпроизвеждат и обновяват  и при необходимост да се преобразуват във всеки вид клетка, нужна на нашето тяло в определен момент. За съжаление, с напредването на възрастта стволовите клетки намаляват, както и потенциалът им да “ремонтират повредите”.

Новородените обаче идват на този свят с един истински дар от природата - голямо количество млади, жизнени и здрави стволови клетки, които се съдържат в кръвта на пъпната връв. Събрани навреме и съхранени при подходящи условия, те могат да бъдат използвани за лечението на повече от 80 заболявания на кръвта, имунната система, костите, сърцето и много др.

Стволовите клетки са в основата и на една от най-новите и обнадеждаващи дисциплини в медицината - регенеративната. Благодарение на нея, към този момент броят на лечимите с помощта на стволови клетки болести продължава да нараства непрекъснато.

 

Често задавани въпроси

Има твърдения, че кръвта, от която се извличат стволовите клетки, е жизнено необходима за новороденото и лишавайки детето си от нея, ние го обричаме на няколкодоста тежки заболявания. Има ли основания да се вярва в тези твърдения?

Не, защото при раждане всеки акушер е длъжен да изтласка максималното възможно количество кръв от пъпната връв към детето. Едва след тази процедура пъпната връв се клампира и прерязва. Кръвта, съдържаща стволовите клетки за замразяване, се намира във вече прерязаната пъпна връв и в случай че не бъде събрана, се оставя да изтече.

Какъв контрол осъществявате върху съхраняването на стволовите клетки и по какъв начин гарантирате тяхното правилно и безопасно съхранение?

Има отговорни лица, които следят показателите и апаратурата денонощно. Освен това има електронен контрол на самите криоконтейнери, свързан с алармени сигнални системи на 3 нива, които се активират при най-малкото отклонение от зададените параметри. “Св. Лазар” разполага също така с независимо от националната електрическа мрежа захранване, което позволява обработка, замразяване и размразяване на проби дори при аварии. Също така на първата и петата година от замразяването се провеждат контролни тестове за установяване на виталитета на пробите. Най-дълго съхраняваните клетки в банката, които са размразени за трансплантация, са на 5 години и при изследванията показват 100% виталитет, което също е доказателство за сигурността и качеството на съхранение.

Защо да изберем “Св. Лазар”, а не някоя от големите европейски клетъчни банки?

Големите банки имат клонове в много страни, но за съжаление в България те са представени само чрез дилърска мрежа, която събира пробите и ги изпраща за обработка и съхранение в централата на компанията-майка. “Св. Лазар” се намира в България и извършва всички процедури по изледване, обработка и замразяване на стволовите клетки на територията на самата банка. Това съкращава многократно времето между събирането на кръвта от пъпната връв на новороденото и съхраняването на вече обработените стволови клетки в криокамера. Доказано е, че в оптимален вариант обработката преди замразяването трябва да започне до 6 часа след събирането на кръвта от пъпната връв. След 24-тия час виталитетът на клетките чувствително намалява, което поставя под въпрос тяхната използваемост в бъдеще.

Има ли опасност да получа чужди стволови клетки?

Абсолютно никаква. Изготвя се електронно досие на пациента. Освен това клетките се поставят в сак. Сакът се поставя в метална касета, а касетата - в метална рамка. И трите неща са надписани поотделно. В папка е описано подробно къде се намират клетките, как и кога са замразени, както е описана и кривата на замразяване - нещо уникално като пръстовите отпечатъци.

Има ли случаи на използвани за лечение стволови клетки, съхранявани в “Св. Лазар”?

До момента “Св. Лазар” има три успешно размразени, транспортирани и използвани за лечение проби. Последната от тях бе изпратена в САЩ в началото на 2011 г.

Напоследък в България се говори все по-често за изграждането на публична клетъчна банка. Ако това се случи и имаме възможност да даряваме пъпната връв на децата си, бихте ли ни посъвтевали да го направим?

Съхраняването на стволови клетки от пъпна връв е едно много отговорно решение. За съжаление възможността за неговото осъществяване е само една - при самото раждане. Дали клетките ще бъдат дарени на публична банка за спасение на нечий живот или ще се предпочете частното банкиране, подсигуряващо бъдещето на самото дете и семейството, е вече лично решение, което всеки родител трябва да вземе сам.

Каква е вероятността при нужда да се намери подходящ донор от публична клетъчна банка и колко време би отнело подобно търсене?

Търсенето може да продължи с месеци и за съжаление няма гаранция, че ще завърши с успех. Подходящ донор може да бъде намерен в банки, съхраняващи голям брой проби, като цената на самото търсене е между 25 000 и 30 000 евро, което многократно надхвърля цената на частното банкиране.

Губят ли стволовите клетки от виталитета си, докато са замразени? Колко време могат да бъдат съхранявани?

Теоретично стволовите клетки не губят виталитета си, докато са замразени. Първата размразена проба, във Франция, е била в криокамера в продължение на почти 20 години и при размразяването си показва 100% съответствие на виталитета на клетките спрямо виталитета им в момента на замразяването. На теория, при правилна обработка и замразяване, клетките могат да бъдат съхранявани вечно.

Как е уреден въпросът със собствеността на стволовите клетки? Кой може да ги използва и има ли право банката да се разпорежда с тях?

До навършване на пълнолетие на детето родителите имат право да решават съдбата на стволовите му клетки. Освен че могат да бъдат използвани от притежателя си, стволовите клетки могат да бъдат дарявани на други членове на семейството или на други пациенти. Банката няма право да се разпорежда със стволовите клетки, освен чрез изрично нареждане от страна на клиента.

Струва ли си да инвестираме в запазването на стволови клетки от пъпната връв, след като при необходимост такива могат да бъдат взети от костния мозък?

Източник на стволови хемопоетични клетки освен кръвта от пъпна връв е и костният мозък. От костен мозък стволовите клетки се добиват под обща анестезия, чрез многократни костни пункции - инвазивен метод с висок риск от усложнения.

Какъв е минималния виталитет на стволовите клетки, необходим за успешното им последващо приложение? А минималното количество?

Виталитет над 80% и над 30 мл общо количество при добра клетъчна концентрация е необходимият минимум, за да бъде категоризиран клетъчния концентрат като подходящ.

Защо повечето банки предлагат съхранение на пробите в два отделни сака на две различни места?

Съхранението на стволови клетки в два сака се рекламира като допълнително осигуряване. При параметри (брой, виталитет, концентрация), позволяващи замразяването им в 1 сак, решението те да се разпределят в 2 сака води до по-големи загуби при размразяване.

Защо да съхраним?

Едва ли има родители, които да вярват, че някой ден тяхното дете наистина ще има нужда от стволовите си клетки. Всички се надяваме, че такъв момент няма да настъпи никога. И все пак статистиките сочат, че от първата трансплантация преди 20 години до днес хемопоетичните стволови клетки от пъпна връв са дали шанс за нов живот на хиляди болни по целия свят. Броят на заболяванията, които се повлияват добре от лечението със стволови клетки, нараства с изненадващи темпове и това кара все повече хора да възприемат приложението им като ефективна медицинска практика, а не като научен експеримент.

Част от семействата, които очакват дете, имат конкретни причини, за да съхранят стволови клетки от пъпната му връв - заради фамилна предразположеност към определена болест, заради различна етническа принадлежност на двамата родители или заради болен член на семейството, който се нуждае от трансплантация. За останалите родители решението да го направят означава преди всичко грижа и отговорност към бъдещето на тяхното дете. Обяснението звучи просто, човешко и логично: “По-добре да ги запазим и да не ни потрябват, отколкото да ги нямаме, когато са ни наистина необходими”.

 

Приложение и перспективи

Способността на стволовите клетки да се възпроизвеждат и да дават начало на нови здрави клетки на мястото на унищожените ги превръща в мощно съвременно средство за лечение на редица злокачествени заболявания при деца и възрастни. С днешна дата лечение със стволови клетки от кръв на пъпна връв се прилага успешно при над 80 тежки болести, сред които левкемии, анемии, злокачествени тумори, метаболитни, неврологични и автоимунни заболявания и др.

Най-новите проучвания за потенциала на стволовите клетки са концентрирани върху бъдещото им приложение в областта на регенеративната медицина за изграждане на сърдечна и нервна тъкани, за лечение на Паркинсон, Алцхаймер, множествена склероза и много други, смятани за нелечими до този момент заболявания. На етап клинично изпитание вече се намира лечението на церебрална парализа, диабет тип I и черепно-мозъчни травми.

Резултатите са повече от обнадеждаващи и разкриват удивителни нови възможности пред съвременната медицина.

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK