Хирургия

Еднодневна хирургия

Пробно сепарирано абразио на маточната кухина и цервикален канал - хирургична интервенция с диагностична и терапевтична цел при различни състояния на необяснимо кървене от женските гениталии.

Полипектомия и пробно абразио на цервикален канал - хирургична интервенция по отстраняване на цервикален полип с последващо абразио и изследване на полипа и абразионния материал за неоплазия.

Електро или лазерконизация на маточната шийка - съвременен хирургичен метод на отстраняване на засегнати от предраков или съвсем начален раков процес тъкани на маточната шийка.

Биопсия на достъпни външно части от женската полова система с цел доказване или отхвърляне на подозирана макроскопски диагноза.

Лазер-вапоризация на кондиломи - хирургично лечение на остри кондиломи на маточна шийка, влагалище и вулва чрез лазер.

Лазер-вапоризация на колпоскопски атипични находки на маточната шийка след биопсична диагноза - ограничена по обем интервенция, целяща отстраняване на предраково променени тъкани на маточната шийка.

Лапароскопия на малкия таз - безкръвен съвременен метод за диагностика на различни патологични състояния в малкия таз, често комбиниран с микрохирургични манипулации.

Хистероскопия - метод на вътрематочна диагностика, съчетан с прицелна биопсична техника за изясняване на различни заболявания на маточната лигавица и стена. Съчетава се често с микрохирургични манипулации.

 

Прекъсване на бременост

По медицински индикации

Извършва се до 20-та гестационна седмица по модифициран метод на Абурел. Прилагат се средства, които ограничават силно възможността от вторични компликации по време на прекъсването и постоперативния период. Запазват се детеродните функции за следваща желана бременност.
При прекъсването на напреднала бременност се прилагат и простагландини с много висока ефективност.
Обезболяването е задължително и много ефективно.

По желание
Нежеланите бременности се прекъсват чрез вакуумен метод под УЗД контрол, в т.ч. и по метода на Карман. Това е метод на много ранно прекъсване на нежелана бременност (6-7 гестационна седмица) чрез вакуум аспирация на маточното съдържимо с пълно съхраняване на анатомията на гениталиите, без извършване на допълнително разширение на канала на шийката на матката.

Коремни операции

Лапаромиомектомия - отстраняване на миомни възли на матката по коремен път с използване на класически методи.

Лапарохистеректомия - хирургично отстраняване на матката с или без нейните аднекси по класически метод или по метода на Олдридж.

Лапарокистектомия; Лапароаднексектомия - хирургично отстраняване на яйчникова киста или на аднекс с експресна хистодиагноза.

Пробна лапаротомия - отваряне на коремната кухина при налични признаци на остър хирургичен корем или находки, налагащи това.

Радикална лапарохистеректомия по Вертхайм - радикално хирургично отстраняване на матка, аднекси и тазовите лимфни възли и съединителна тъкан при рак на маточната шийка.

Вулво-вагинални операции

Лазерна вагинална пластика - оперативна интервенция върху влагалищните стени с цел възстановяване на влагалищния тонус и анатомия.

Лазерна лабиопластика - козметична операция, с която се оформят вулварните структури (малки и големи срамни устни).

Вагинална хистеректомия по Мейо - хирургично отстраняване на маточното тяло по влагалищен път при пациентки с изразено смъкване на гениталиите или при риск от коремна операция.

Уретровезикопексия - урогинекологична операция при случаи на стрес-инконтиненция.

Хименална пластика - операция от групата “козметични”, при която се цели възстановяване на хименалния пръстен след травмирането му по различни причини.

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK