Детски грижи

Здрави доносени деца

Грижите за здрави доносени деца включват:

 • Ежедневен преглед от неонатолог с цел проследяване на послеродовата адаптация, хранене, соматичен и неврологичен статус.
 • Ежедневен контакт на лекаря и акушерките с майката с препоръки относно грижите за бебето у дома. Целта е да се избегне стресът у родителите след изписването.

В ежедневните си залължения акушерките работят по разработени и утвърдени протоколи, касаещи обучение на майките, тоалет и хранене на бебето, работа в млечна кухня, асептика на медицинската апаратура, асептика в сектора и др.

Стимулира се естественото хранене, като се осигурява помощ за по-неопитните  майки.

Ако майката е възпрепятствана да кърми, захранването става с хипоалергенно мляко.

След съгласие на родителите се провеждат първите имунизации и изследване за вродени
обменни заболявания.

По желание се осъществява скрининг: трансфонтанелна ехография, ехография на коремни органи, ехография на тазобедрени стави на недоносени родени и бебета с висок риск.

Интензивни грижи за недоносени и новородени с висок риск

Според изискванията на утвърдения медицински стандарт по неонатология СБАЛ „Свети Лазар“ притежава второ ниво на компетентност от общо три.

Специалистите към Интензивният неонатологичен сектор извършват:

 • Оценка на състоянието на новороденото дете след раждането, определяне на оценката по Апгар, както и клиничен соматичен и неврологичен статус на новородено дете. 
 • Кардио-пулмонална ресусцитация на новороденото дете, включваща аспирация  на назофаринкса и трахеята, обдишване с неонатален балон и маска, приложение на кислород, ендотрахеална интубация, катетеризация на пъпни съдове и приложение на медикаменти през пъпна вена, приложение на катехоламини и други медикаменти интравенозно или 
  интратрахеално, индиректен сърдечен масаж.
 • Инфузионно лечение, интравенозно приложение на разтвори и медикаменти, включително антибиотици, допълващо парентерално хранене. Вливане на биологични продукти: кръв и кръвни съставки. 
 • Осигуряване на периферен венозен достъп и поставяне на централен венозен катетър през пъпна вена. 
 • Приложение на кислородотерапия чрез назален катетър, кислородна маска, кислородна палатка, орофарингеална тръба. 
 • Приложение на постоянно положително налягане в дихателните пътища чрез система за назален CPAP. 
 • Приложение на конвенционална изкуствена вентилация - циклирана по време и ограничена по налягане. 
 • Мониториране на основни жизнени показатели - дихателна честота, сърдечна честота, артериално налягане, транскутанна кислородна сатурация. 
 • Мониториране и баланс на вливаните течности. 
 • Интерпретация на резултати от хематологични, биохимични и образни изследвания. 

Високоспециализирани диагностично-лечебни дейности, извършвани от специалисти неонатолози: 

 • Ултразвуково изследване на ЦНС, включително доплерова диагностика. 
 • Мониториране на централно венозно налягане. 
 • Поставяне на централен венозен катетър през периферни венозни съдове. 
 • Провеждане на тотално парентерално хранене. 
 • Провеждане на специализирани методи на изкуствена вентилация: синхронизирана, с гарантиран обем, високочестотна вентилация с осцилации. 
 • Продължителна изкуствена вентилация и комплексно интензивно лечение на новородени деца с изключително ниско тегло при раждането. 
 • Скринингово изследване на слуха на новородените деца чрез отоакустични емисии

Пакет детска консултация

СБАЛ „Свети Лазар“ разполага със специализиран педиатричен кабинет, където нашите лекари ще се погрижат за здравето на вашите деца (от 0 до 13г.).

Пакет „Детска консултация“ 1-ва година включва:

 • Ежемесечни прегледи и консултации
 • Антропометрични измервания(тегло,ръст,обиколки на тялото),проследяващи физическото и нервно психическо развитие на Вашето дете
 • Индивидуален подход и съвети за захранване според възрастта на детето
 • Клинични прегледи, съвети за двигателното и нервно психическо развитие
 • Ваксини според Български имунизационен календар (извънредни ваксини по желание на родителите се заплащат допълнително)
 • Планирани профилактични изследвания (кръв, урина)­ на първи, ­шести­ и  дванайсти месец
 • При заболяване или друг проблем, се извършват необходимия контролни прегледи по преценка на педиатъра
 • Денонощно разположение и телефонна връзка с педиатъра.

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK